Perlindungan litar

perlindungan litar adalah terutamanya untuk melindungi komponen litar elektronik dalam kes voltan, arus lebih, lonjakan, gangguan elektromagnet daripada kerosakan.

Search by Subcategory