Pengaruh, Gelung, pencekik

Inductance: Peranti yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga magnet dan kedai-kedai.

Search by Subcategory